Kontakti | WWF

Kontakti

Če želite zastaviti vprašanje, ali imate kakšno idejo, se obrnite na nas!

WWF Adria
Budmanijeva 5
10 000 Zagreb
Hrvaška
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229
e-mail: info@wwfadria.org

Martin Šolar
direktor / WWF Adria 
e-mail: msolar@wwfadria.org  

vodje oddelkov / senior management team:
 
Petra Boić Petrač
vodja oddelka za komunikacije / communications manager
 
Andrea Štefan
vodja oddelka za politike in zagovarjanje biotske raznovrstnosti / biodiversity policy and advocacy manager 
e-mail: astefan@wwfadria.org
 
Petra Remeta
vodja oddelka za slatkovodne ekosisteme / freshwater program manager 
e-mail: premeta@wwfadria.org

Leon Kebe
vodja oddelka za zavarovana območja / protected areas program manager
e-mail: lkebe@wwfadria.org
 
Danijel Makovac
vodja oddelka za finance in administracijo / finance and administration manager
e-mail: dmakovac@wwfadria.org 


komunikacije / communications:
 
Bojan Stojanović
komunikacije / communications officer

Martina Šubašić
komunikacije in partnerstva / communications and corporate relations officer
e-mail: msubasic@wwfadria.org  


ohranjanje narave / conservation:
 
Stella Šatalić
vodja projektov / projects manager
e-mail: ssatalic@wwfadria.org
  
Irma Popović Dujmović
koordinatorica projektov / project officer
  
Ivana Korn Varga
koordinatorica projektov / project officer
e-mail: ikorn@wwfadria.org 
 
Branka Španiček
koordinatorica projektov / projects officer
e-mail: bspanicek@wwfadria.org 

Kasandra-Zorica Ivanić
koordinatorica projektov / project officer
e-mail: kivanic@wwfadria.org

Željka Rajković
strokovna sodelavka za morska vprašanja / marine officer
e-mail: zrajkovic@wwfadria.org

Danijel Kanski
strokovni sodelavec za ribištvo / fishery and seafood officer
e-mail: dkanski@wwfadria.org

Marija Kukec
projektna asistenka / projects assistant
e-mail: mkukec@wwfadria.org 

administracija / administration:

Anja Trutina 
projektna administratorka / project administrator
e-mail: atrutina@wwfadria.org

Valerija Bahlen Gojković
projektna administratorka / project administrator
e-mail: vbahlen@wwfadria.org

Lana Jurić
administrativna tajnica / office assistant
e-mail: ljuric@wwfadria.org

Predstavništva WWF-a v regiji

BiH: Dinarica

Zoran Mateljak, predstavnik WWF-a v BiH, zmateljak@wwfadria.org
Nela Slezak, komunikacije, nslezak@wwfadria.org
Mato Gotovac, koordinator projektov, mgotovac@wwfadria.org
Djordje Stefanović, koordinator projektov, djstefanovic@wwfadria.org
Zrinka Delić, koordinator projektov, zdelic@wwfadria.org
Anesa Markin, administracija, amarkin@wwfadria.org
Brankica Ždero, administracija, bzdero@wwfadria.org

KOSOVO: Ecopana

Redon Rezniqi, predstavnik WWF-a na Kosovu, rrezniqi@wwfadria.org
Ardian Nrecaj, komunikacije, anrecaj@wwfadria.org
Melita Kelmendi, administracija, mkelmendi@wwfadria.org

SRBIJA: Svetska organizacija za prirodu

Duška Dimović, predstavnik WWF-a v Srbiji, ddimovic@wwfadria.org
Tijana Stojanović, komunikacije, tstojanovic@wwfadria.org
Goran Sekulić, politike i zagovarjanje, gsekulic@wwfadria.org
Sonja Badjura, projektni koordinator, sbadjura@wwfadria.org
Vesna Maksimović, projektni koordinator, vmaksimovic@wwfadria.org
Pavle Popov, administracija, ppopov@wwfadria.org

ALBANIJA: 

Anila Boshnjaku, politike i zagovarjanje, aboshnjaku@wwfadria.org